Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

H …. σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία εκτελείται μέσω του ιστότοπου («Ιστότοπος») πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – εφεξής κανονισμός «GDPR»).

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων και ΥΠΔ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων είναι η εταιρεία «…..» Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων («ΥΠΔ») στην ακόλουθη διεύθυνση:….

 

 2. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Κατά την επίσκεψή σας, πλοήγηση και χρήση της ιστοσελίδας μας συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και συναφή για την αποστολή ενημερώσεων. Ειδικότερα, τα Προσωπικά Δεδομένα σας που συλλέγονται είναι τα εξής: oνοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο.

Επιπλέον, στην ιστοσελίδα γίνεται χρήση cookies. Για να μάθετε περισσότερα ως προς τη χρήση cookies, διαβάστε την Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας μας.

 

3. Με ποιον τρόπο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Οι περισσότερες από τις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε μας παρέχονται απευθείας από εσάς για έναν από τους παρακάτω λόγους:

  • Μας έχετε ζητήσει πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες μας.
  • Έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον για προϊόντα και υπηρεσίες μας.
  • Εγγραφήκατε στο e-Νewsletter μας.

 

4. Σκοπός της συλλογής/επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Ως προς την επικοινωνία επισκεπτών μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης …………………………:

Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από εσάς τους ιδίους για την επικοινωνία μας μαζί σας.

 

5. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο αν έχουμε νομική βάση για την επεξεργασία τους.

Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας που παρέχεται με σαφή θετική ενέργεια. Ειδικότερα, ως προς τη φόρμα επικοινωνίας η συγκατάθεσή σας παρέχεται με τη συμπλήρωση της φόρμας και την αποστολή του περιεχόμενού της. Ως προς την ηλεκτρονική διεύθυνση ……………………, η συγκατάθεσή σας παρέχεται με την αποστολή του μηνύματός σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

6. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας τηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα έχετε κοινοποιήσει, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεών μας.

Ειδικότερα, ως προς την επικοινωνία επισκεπτών μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ………………..:

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας κατά κανόνα διαγράφονται μετά την πάροδο έξι μηνών από την επικοινωνία σας.

 

7. Πότε και πώς διαβιβάζουμε σε άλλους τα προσωπικά σας δεδομένα;

Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό μας.

Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι μόνο η εταιρεία που μας παρέχει υπηρεσίες web και email hosting.

 

8. Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, έχετε τα εξής δικαιώματα:

8.1. Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής (σε ορισμένες περιπτώσεις) των προσωπικών σας δεδομένων.

8.2. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

8.3. Δικαίωμα (υπό προϋποθέσεις) να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού.

8.4. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: ………………..

Ηλεκτρονική διεύθυνση: …………………

Τηλέφωνο: ………………….

 

9. Πότε απαντάμε στα αιτήματά σας;

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας απαντάει πάντα στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβει το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσει εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβει παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσει.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή η απάντηση που λάβατε δεν ήταν ικανοποιητική ή το ζήτημα σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («www.dpa.gr»).

 

 

Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά στις ../….